JĘZYCZEK U WAGI
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Tak właśnie piszemy: języczek u wagi – a nie „języczek uwagi”. Uwaga nie ma języczka, a waga – owszem. Przypomnijmy sobie, jak wygląda waga szalkowa, czyli klasyczna waga z elementarza: ma dwie szalki – półeczki – umieszczone po przeciwnych stronach, a między nimi małą metalową strzałkę, wskazującą przechylenie wagi. Owa strzałka to nic innego jak JĘZYCZEK U WAGI (to takie samo połączenie jak klamka u drzwi czy palec u ręki). Określenie techniczne stało się frazeologizmem. Mianem JĘZYCZKA U WAGI określamy dziś czynnik z pozoru mało ważny, a jednak rozstrzygający w jakiejś sprawie.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]