Właściwa, neutralna stylistycznie i znaczeniowo forma to FIRANKA. Słowo FIRANKA w znaczeniu ‘zasłona na okno z przejrzystej tkaniny, koronki lub siatki’ nie jest zdrobnieniem od wyrazu FIRANA – to FIRANA jest zgrubieniem utworzonym od wyrazu FIRANKA. FIRANKA to zapożyczenie z niemieckiego (niemieckie Fürhang lub Vorhang ‘zasłona’) od razu przejęte w takiej właśnie postaci. W środowiskowej odmianie polszczyzny, jaką jest język handlowy, używa się dość często formy FIRANA zamiast FIRANKA, bo FIRANKA odbierana jest jako wyraz „niepoważny”, „śmieszny”, zdrobniały. Skoro są ZASŁONY i ZASŁONKI (a ZASŁONKI są oferowane pod dumną nazwą ZASŁONY), to i FIRANKOM powinny odpowiadać „poważne” FIRANY. Lepiej jednak używać naturalnej, neutralnej i zawsze poprawnej postaci FIRANKA, w liczbie mnogiej FIRANKI.
Źródło: [NSPP; WSPP; SJP PWN; USJP; SO PWN]