DWAJ KUBOWIE
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Gdy jeden Kuba spotka się z drugim Kubą, powiemy, że spotkali się DWAJ KUBOWIE. Podobnie powiemy, że spotkali się DWAJ JAREMOWIE – tak jak DWAJ MARCINOWIE czy DWAJ ADAMOWIE. Tworząc formy M. liczby mnogiej męskich imion zakończonych na –a, używamy tej samej końcówki fleksyjnej, którą stosujemy, tworząc formy liczby mnogiej wszystkich imion męskich.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]