DOŻYNAĆ i DORZYNAĆ
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Obie formy są poprawne, ale każda z nich co innego znaczy i od czego innego pochodzi. DOŻYNAĆ – przez ż z kropką – to ‘kończyć żąć; kończyć żniwa’, np. W tym roku najwcześniej dożynano owies w powiecie nowotarskim (albo: W tym roku najwcześniej dożynano owsa(D.) w powiecie nowotarskim). DORZYNAĆ – przez rz – to ‘kończyć cięcie, rznięcie czegoś’ albo ‘dobijać ranne zwierzę lub człowieka’, np. Dorzynali ostatnie pnie, śpiesząc się, żeby zdążyć przed zmrokiem; Patrol policji ujął dwóch mężczyzn, dorzynających resztki gminnych choinek na skraju lasu; Podwyższanie opłat na ZUS dorzyna niewielkie firmy prywatne.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; USJP]