Kiedy DOSTARCZAMY, to możemy DOSTARCZAĆ CZEGOŚ lub DOSTARCZAĆ COŚ. Różnica znaczeniowa pomiędzy konstrukcją DOSTARCZAĆ CZEGOŚ a konstrukcją DOSTARCZAĆ COŚ jest subtelna, ale wyczuwalna. Konstrukcja z dopełniaczem – DOSTARCZAĆ CZEGOŚ – jest odpowiednia wtedy, gdy chodzi o dobra niematerialne, a także wtedy, kiedy myślimy o bliżej nieokreślonej ilości tego, czego się dostarcza. Poprawnie zatem: dostarczamy tematów do rozmów, dostarczamy pomysłów do przemyślenia, dostarczamy materiałów do projektu, a także: ktoś dostarcza nam drewna opałowego, owoców ze swojego sadu, wody do dystrybutora w firmie. Konstrukcja z biernikiem – DOSTARCZAĆ COŚ – jest właściwa, gdy mamy na myśli całą dostawę albo gdy coś jest źródłem czegoś. Poprawnie zatem: Zakupiony towar dostarczamy prosto pod drzwi klienta; Czy to ta sama firma, która dostarcza paliwo do stacji w tej część kraju?; Właściwie wykonana instalacja dostarcza ciepło do wszystkich zakątków domu.
Źródło: [SJP PWN; SO PWN; NSPP; WSPP]