CZĘŚĆ jest zawsze CZEGOŚ, nigdy z czegoś, np. Część uczniów (nie: „z uczniów”) do dziś nie przyniosła rozprawki. Jeśli chcemy wskazać na wybór z jakiejś większej grupy i zależy nam na użyciu konstrukcji: z + rzeczownik osobowy, to musimy zrezygnować z wyrazu CZĘŚĆ i posłużyć się zaimkiem - a więc nie: „Części z was należy się porządne lanie”, tylko poprawnie: Niektórym z was należy się porządne lanie.
Źródło: [NSPP; WSPP; ISJP; SFJP]