Dawniej mówiło się również: STYGNĄCĄ RĘKĄ. Połączenia dać coś komuś CIEPŁĄ RĘKĄ i dać coś komuś STYGNĄCĄ RĘKĄ mają podobne znaczenia, choć każde z nich ukazuje obraz świata z przeciwnej perspektywy. Dać coś komuś CIEPŁĄ RĘKĄ nie oznacza bowiem „dać coś komuś z życzliwości, z dobroci serca” ani „dać coś komuś własnoręcznie”. Dać coś komuś CIEPŁĄ RĘKĄ oznacza ‘dać coś komuś przed śmiercią, jeszcze za życia’. Dawniej znaczenie było jeszcze węższe: ‘dać coś komuś bezpośrednio, pomijając testament lub nie spisawszy testamentu’. Skojarzenia związane ze słowem CIEPŁY (serdeczność, życzliwość etc.), a także rzadkość używania frazeologizmu, wynikająca z tabu językowego, jakim objęty jest temat śmierci, zwłaszcza w kontekście spadku i spraw finansowych, spowodowały, że związek dać coś komuś CIEPŁĄ RĘKĄ zaczął być niewłaściwie używany lub niewłaściwie odbierany.
Źródło: [NSPP; WSPP; USJP; SJP PWN; SJP Dor; SFJP S, II, 26-27]