CHRABĄSZCZ
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Rodzimy CHRABĄSZCZ, który został tak nazwany przez naszych przodków od chrzęszczącej i chroboczącej pokrywy, ma licznych współbraci w gwarach i dialektach Polski. Słowniki notują kilkanaście różnych postaci tej nazwy oraz derywatów od niej utworzonych, oznaczających ‘chrzęścić’, ‘chrobotać’, ‘drapać’, ‘szeleścić ‘ lub ‘chrypieć’. Czytamy zatem i wymawiamy głośno: chrabąszcz, chrabąsc, chrabążdż, chrabęszcz, chrąboszcz, chrobąszcz, chroboszcz, chrzabąszcz, krzabąszcz, skrzabąszcz, rabąszcz – chrabęszczyć, chrabuszczyć się, chrabęścić, chrabuścić, chrzebościć i chrzęboszczyć.
Źródło: [SEJP Bor, 67; SGP]