A tak! Czasem to właśnie taki zapis jest zgodny z zasadami ortograficznymi. Kiedy? Wtedy, gdy A BY jest połączeniem spójnika przeciwstawnego ‘a’ i spójnika celowego ‘by’, a całość ma znaczenie ‘ale po to, żeby’ lub ‘i po to, żeby’. Porównajmy zdania: Walczył, aby zwyciężyć – Walczył, a by zwyciężyć, stosował fortele. W pierwszym z nich wskazujemy na cel, więc piszemy ABY jako jeden wyraz, w drugim – wskazujemy i na cel, i na sposób jego osiągnięcia, przeciwstawiając to samej czynności, dlatego piszemy dwa wyrazy: A BY. Jednak tego typu zdania nie są zalecane, w tekście pisanym zdecydowanie lepiej jest wstawić pomiędzy oba spójniki wyrażenie ‘po to’. Lepiej zatem napisać: Walczył, a po to, by zwyciężyć, stosował fortele.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; USJP; Baza CKS]