Dzisiaj ZOŁZA to tylko ‘dokuczliwe babsko’, choć niektórzy z lekarzy i weterynarzy starszego pokolenia znają zapewne jeszcze inne znaczenie tego słowa: ZOŁZA - a częściej w l.mn. ZOŁZY – to zakaźna choroba źrebiąt i młodych koni (takie znaczenie formy ZOŁZY jest częstsze), a także choroba dzieci bytujących w fatalnych warunkach higienicznych - w tym znaczeniu formy ZOŁZA i ZOŁZY niemal wyszły z użycia, a powszechnie używane jest określenie gruźlica węzłów chłonnych. Choroba ta jest tak przykra, dotkliwa i dokuczliwa, że i wredną, dokuczliwą kobietę zaczęto określać mianem ZOŁZA.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor]