TRAFIĆ do MAMRA
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
„Nawet święty może kiedyś trafić do mamra” – to święta prawda, bo właśnie święci Piotr i Paweł siedzieli w MAMRZE (oczywiście w czasie, kiedy byli jeszcze apostołami, i oczywiście nie tylko oni). Ale akurat w odniesieniu do nich sformułowanie W MAMRZE jest adekwatne. Dlaczego? MAMER, czyli ‘więzienie’, jest obecnie słowem potocznym, a nawet pospolitym, ma jednak nader starożytny rodowód. Forma MAMER pochodzi bowiem od łacińskiej nazwy Carcer Mamertinus. W starożytności Carcer lub Carcer Tullianus, w średniowieczu Carcer Mamertinus albo po prostu Mamertinum, czyli Więzienie Mamertyńskie, to nazwa więzienia w Rzymie, w którym – według jednej z wersji – przetrzymywani byli apostołowie Piotr i Paweł. Carcer Mamertinus, znajdujący się w podziemiach kościoła San Giuseppe dei Falegnami, uznawany jest za najstarsze zachowane więzienie starożytnego Rzymu, a tradycja Kościoła katolickiego wiąże jego nazwę z osobami Piotra i Pawła.
Źródło: [SJP PWN; USJP; SWO; NEP PWN; D. Watkin, The Roman Forum (Wonders of the World), Harvard University 2009]