PORZECZKA – krzaczek ze smacznymi czarnymi, czerwonymi lub białymi małymi owocami, zebranymi w niewielkie kiście, a także owoc tego krzaczka – wzięła swoją nazwę od staropolskiego określenia PORZECZE, czyli ‘teren położony nad rzeką’. Dzikie PORZECZKI, pierwsze, które były znane naszym przodkom, rosły właśnie na wilgotnych i żyznych terenach nadrzecznych, często nad samym brzegiem rzeki, a niekiedy nawet w dawnych korytach rzecznych.
Źródło: [SEJP Bor]