Czy PASOWANIE na ucznia lub na studenta ma coś wspólnego z PASEM? Ależ tak, i to wiele! W dawnej Polsce jednym z elementów PASOWANIA na RYCERZA było obdarowanie walecznego woja PASEM RYCERSKIM – najważniejszym , obok miecza, symbolem przynależności do stanu rycerskiego. Czasownik PASOWAĆ (o starszej obocznej postaci PASAĆ) do XVI w. miał tylko jedno znaczenie ‘powołać do stanu rycerskiego; dokonać pasowania na rycerza’. Dopiero od tego znaczenia powstało kolejne ‘udzielić święceń kapłańskich’ i jeszcze dalsze, ogólniejsze ‘powołać kogoś na coś; nadać komuś jakąś godność, funkcję’.
Źródło: [SEJP Bor, 416; ESJP, II, 511; NEP PWN; SJP PWN; USJP]