Forma NAMIOT notowana jest od XV w., a jej ogólne znaczenie ‘przenośne pomieszczenie z tkaniny (lub skóry) rozpiętej na rusztowaniu’ nie zmienia się od wieków. Znaczenie to powstało najprawdopodobniej z wcześniejszego, jeszcze ogólniejszego ‘narzucane przykrycie czegoś’, bo sam wyraz pochodzi od prasłowiańskiego rzecz. *nametъ ‘coś narzuconego, ponarzucanego, nasypanego’ od czas. dokonanego *na-metati < *metati, a więc od tego samego, od którego pochodzi do dziś zachowany czas. miotać. NAMIOT zatem pierwotnie to coś, co można było „namiotać”, czyli narzucić, narzucać na coś innego, osłona, którą „miotano”, rzucano na jakieś podpory, np. szałas z gałęzi.
Źródło: [SEJP Bor]