NAGRODA to regularny rzeczownik odczasownikowy (< nagrodzić), tworzony tak samo, jak przegroda < przegrodzić czy odnowa < odnowić. Nagrodzić to wyraz rodzimy, jeszcze prasłowiański – wtedy miał zapewne postać *nagorditi i zn. ‘dać zapłatę, odszkodowanie, rekompensatę’. A czy nagrodzić ma coś wspólnego z grodzić? Tak, i to dużo. Prasłowiańskie *nagorditi pochodziło od *gorditi, czyli właśnie ‘grodzić; stawiać ogrodzenie lub przegrodę’. Nagrodę – a więc ową zapłatę, rekompensatę – stanowiła bowiem w dawnych, dawnych czasach ziemia: wydzielona działka czy odgrodzona, oddzielona część ziemi należącej do osoby odwdzięczającej się komuś za coś albo winnej coś komuś.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]