KLITKA i KLATKA to takie leksykalne rodzeństwo – to dwie wersje pierwotnie tego samego słowa. Niegdyś i KLATKA, i KLITKA oznaczały po prostu ‘małe, ciasne, prymitywnie zrobione pomieszczenie’, dopiero później KLITKA wyspecjalizowała się w znaczeniu ‘małe, ciasne pomieszczenie’, a KLATKA zaczęła oznaczać ‘pomieszczenie z prętów’. W gwarach do dzisiaj utrzymuje się przemieszanie znaczeniowe, a obok KLATKI i KLITKI funkcjonuje jeszcze KLETKA. Wszystkie wersje powstały jako zdrobnienie dawnego, dziś już nieużywanego rzeczownika KLEĆ ‘prowizoryczne, byle jak zrobione pomieszczenie’, od którego pochodzi także czasownik KLECIĆ.
Źródło: [SJP PWN; SEJP Bor, 232-233]