GWÓŹDŹ to bardzo przydatny wyraz w nauczaniu cudzoziemców poprawnej wymowy polskiej. Warto wiedzieć, że w N. l.mn. ma oboczne formy: o desce, w którą ktoś powbijał wiele gwoździ, powiemy, że jest nabijana GWOŹDŹMI lub GWOŹDZIAMI. Dawniej znaczenie ‘główna atrakcja czegoś’ miał sam wyraz GWÓŹDŹ, dzisiaj znaczenie to przysługuje tylko połączeniu GWÓŹDŹ PROGRAMU. W publicystyce pojawia się czasem również połączenie ‘gwóźdź sezonu’. Nie jest to błąd językowy, tylko nieco już przestarzałe użycie rzeczownika w dawnym znaczeniu. Pamiętajmy, że określenie GWÓŹDŹ PROGRAMU – podobnie jak określenie GWÓŹDŹ DO TRUMNY – nie może być odnoszone bezpośrednio do osób. Określamy tym mianem tylko jakieś wydarzenia, np. Gwoździem programu był występ naszego wójta w roli szewczyka Dratewki (a nie: „Gwoździem programu był wójt w roli szewczyka”); albo: Zamieszkanie z teściami okazało się gwoździem do trumny dla tego małżeństwa (a nie: „Teściowie okazali siĘ gwoździem do trumny”).
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]