ETYMOLOG, ENTOMOLOG i ETNOLOG

Trzy wyrazy, trzy specjalizacje i trzy okazje do pomyłek. ENTOMOLOG to nie krzyżówka etymologa z etnologiem, tylko ‘specjalista w dziedzinie owadoznawstwa’ (entomon to po grecku ‘owad’). Niepoprawna jest zarówno skojarzona z etymologiem forma „entymolog”, jak i skojarzona z etnologiem forma „etnomolog”. Tylko: ENTOMOLOG. Wszystkie trzy wyrazy: ETYMOLOG (‘specjalista w dziedzinie pochodzenia wyrazów’), ENTOMOLOG (‘specjalista w dziedzinie owadoznawstwa’) i ETNOLOG (‘specjalista w dziedzinie badania kultury’) mają podobne formy liczby mnogiej: ETYMOLODZY, ENTOMOLODZY i ETNOLODZY, ewentualnie: ETYMOLOGOWIE, ENTOMOLOGOWIE i ETNOLOGOWIE.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; USJP]