Jaki związek z DIETĄ, czyli ‘sposobem odżywiania się’, ma DIETA, którą otrzymuje poseł? Są dwie hipotezy na temat zależności znaczeniowych między słowami DIETA I ‘specjalny sposób odżywiania się’ i DIETA II ‘wynagrodzenie dzienne z tytułu pełnienia szczególnych obowiązków lub funkcji, np. posła’ lub ‘suma przeznaczona na koszty utrzymania pracownika w podróży służbowej’. Leksykografowie na ogół traktują słowa DIETA I i DIETA II jako homonimy, przeważa bowiem teoria o ich różnym pochodzeniu. Zazwyczaj przyjmuje się, że DIETA I pochodzi bezpośrednio do łacińskiego, używanego przez Cycerona określenia diaeta 'zalecony sposób życia’, zaś DIETA II to germanizm lub anglicyzm (niem. Diät, ang. diet), który pojawił się w polszczyźnie znacznie później niż DIETA I. Według konkurencyjnej hipotezy oba znaczenia wyrazu DIETA II wywodzą się od innego łacińskiego słowa – dies ‘dzień’, stanowiąc zarazem nawiązanie do greckiej nazwy diaita, stosowanej na określenie działającego w Atenach trybunału rozjemczego, złożonego z 440 sędziów, którzy każdego dnia zbierali się w innym składzie, a wynagrodzenie otrzymywali za każdy przepracowany dzień działalności (stąd owe diety – „dniówki”).
Źródło: [SJP PWN; USJP; ESJP, I, 272]