BOLID
il. Paweł Jaroński
BOLID to nie tylko ‘szybki samochód wyścigowy o specjalnej konstrukcji’. Zresztą nazwa BOLID jako synonim samochodu Formuły 1. pojawiła się dopiero w drugiej połowie XX w., od razu jako internacjonalizm. Do lat 60. XX w. słowo BOLID notowane było w słownikach tylko jako termin z zakresu astrofizyki o znaczeniu ‘duży meteor o bardzo mocnym świetle, przelatujący często przy odgłosach huku; zostawia po sobie w atmosferze świetlną smugę, niekiedy spada na Ziemię’ [SJP Dor]. To właśnie ze względu na te cechy: szybkość, głośność, świetlistą smugę zaczęto samochody Formuły 1. nazywać BOLIDAMI. A BOLID jako termin astrofizyczny sięga korzeniami starożytnej greki: słowo BOLID pochodzi od greckiego bolis, bolidos ‘pocisk’.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; USJP; SWO]