A może by tak w słoneczną niedzielę wybrać się rowerem do Ameryki?

Po co jechać za granicę... skoro niemal całą zagranicę możemy znaleźć w naszym pięknym kraju! Wśród rodzimych miejscowości mamy zarówno wspomnienia starożytności: Aleksandria, Aleksandria Pierwsza, i Aleksandria Druga (Mazowsze, Śląsk i Wielkopolska), Abisynia (Pomorze, Kujawy, Wielkopolska i Lubelszczyzna), Ateny (Podlasie), i jak pamiątki po odkrywaniu Nowego Świata i po Wielkiej Migracji: Argentyna (Śląsk, Lubelszczyzna, Świętokrzyskie), Brazylia (Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, Świętokrzyskie), Ameryka (ponad 20 miejscowości w całej Polsce), Nowa Ameryka (Pomorze), Ameryka Północna i Ameryka Wschodnia (Świętokrzyskie); są nazwy o konotacjach biblijnych: Jerozolima (Podkarpacie, Podlasie i Śląsk), Nowa Jerozolima (Łódzkie), Jeruzal (Małopolska, Mazowsze i Świętokrzyskie), Jeruzale (Mazowsze) i Jeruzalem (Pomorze i Śląsk), Betleem (Świętokrzyskie) i Betlejem (Podkarpacie, Małopolska, Świętokrzyskie i Pomorze), Babilon (Pomorze, Mazowsze i Śląsk), jak również nazwy odsyłające do naszych sąsiadów: Szwecja i Nowa Szwecja (Pomorze Zachodnie), Niemcy (Łódzkie), Czechy (kilkanaście miejscowości w całej Polsce), Ruś (Lubelszczyzna, Podlasie, Warmia i Mazury), Mała Ruś (Warmia) i Nowa Ruś (Podlasie)...
Źródło: [WNMwP]