Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji (2014 i 2015 r.) przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W całej Polsce i za granicą Quo vadis przeczytano w ponad 2200 miejscach. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego.

Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku było Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ponadto, Para Prezydencka polecała do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości.

W 2019 roku, podczas 8. edycji Narodowego Czytania, odbyła się lektura 8 utworów z ponad stu tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

W 2020 roku – podczas 9. edycji Narodowego Czytania – lekturą była Balladyna Juliusza Słowackiego

W 2021 roku odbyła się 10. edycja Narodowego Czytania, podczas której czytaliśmy Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. 

W 2022 roku podczas 11. edycji Narodowego Czytania lekturą są Ballady i romanse Adama Mickiewicza. 


Więcej: prezydent.pl, facebook.com/NarodoweCzytanie