Kontakt

Izabela Szeląg
Kierownik Biura Dyrektora
Justyna Karbowska (Polskie Radio)
Koordynator konkursu „Książka Historyczna Roku” z ramienia Polskiego Radia
Agnieszka Sołtan-Łomnicka (Telewizja Polska)
Koordynator konkursu „Książka Historyczna Roku” z ramienia Telewizji Polskiej
Piotr Sieczkowski (IPN)
Koordynator konkursu „Książka Historyczna Roku” z ramienia Instytutu Pamięci Narodowej