Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana

Data publikacji: 05.02.2015
Średni czas czytania 0 minuty
drukuj

Praca otrzymała II nagrodę w Konkursie w 2012 r.