Filozofia publiczna Solidarności

Data publikacji: 14.02.2011
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Praca otrzymała II nagrodę w 2009 roku

Elżbieta Ciżewska

O książce:

Pytanie o to, na ile odwołanie do tradycji republikańskich pozwala nam zrozumieć więcej z doświadczenia Solidarności, czy możemy dzięki temu zobaczyć Solidarność w innym świetle uważam za socjologicznie ważne.  Prac podejmujących tę tematykę jest niewiele, a znalezienie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie pozwala zobaczyć doświadczenie Solidarności osadzone w bardziej uniwersalnych nurtach myślenia i działania politycznego w szerokim sensie tego słowa. To uważam za największą siłę recenzowanej pracy: pozwala dostrzec uniwersalny sens doświadczeń ruchu, który przecież tak bardzo lubi się interpretować w języku lokalnych polskich osobliwości i wyjątkowości. Autorka przekonująco ukazuje, że doświadczenia, mechanizmy, aktorzy Solidarności dają się dobrze zrozumieć poprzez odwołania do tradycji republikańskich.

prof. dr hab. Andrzej Rychard

Autorka analizuje rozmowy przeprowadzone na początku lat osiemdziesiątych z szeregowymi działaczami „Solidarności”. Dostrzega w nich nie tylko badanych przez socjologów „respondentów”, ale przede wszystkim „trybunów ludu”, aktywnych obywateli, aktorów sytuacji społecznej i jej naocznych świadków, którzy „naturalnie” i spontanicznie zdają relację z własnych spostrzeżeń i interpretacji, mając świadomość, że ich wypowiedzi są ważne, znaczące, mogą być w przyszłości cytowane. Dzięki takiemu świeżemu spojrzeniu uwidaczniają się nowe, interesujące wątki w historii ruchu.

dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys

O autorce:

Elżbieta Ciżewska, (ur. 1979) socjolog, historyk idei, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka II nagrody w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Publikowała w „Znaku”, „Res Publice Nowej”, „Teologii Politycznej”.

Książkę można nabyć m.in. w siedzibie NCK (Płocka 13, Warszawa) lub w ksiegarni internetowej.

Cena: 35 zł.