Sympozjum „Pami ęć Europy”

Data publikacji: 03.09.2012
3 minuty
W Gdańsku, w dniach 13-15 września po raz pierwszy odbędzie się sympozjum instytucji europejskich zajmujących się historią XX wieku, pt: „Pamięć Europy”.
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (Oddział Specjalistyczny NCK) wraz z Europejskim Centrum Solidarności oraz Federalną Fundacją ds. rozliczenia dyktatury SED (Niemcy) organizują w dniach 13-15 września w Gdańsku I sympozjum europejskich instytucji zajmujących się historią XX wieku pt. „Pamięć Europy”.

Sympozjum będzie miało charakter warsztatów, na których uczestnicy z różnych państw będą mogli wymienić się doświadczeniami oraz opracować nowe metody współpracy wśród instytucji pamięci, fundacji, stowarzyszeń i muzeów zajmujących się tematyką wojen, dyktatur i totalitaryzmów XX wieku. Główna tematyka spotkań będzie oscylować wokół zjawiska, jakim były dwa totalitaryzmy, które dotknęły Europę. Takie spotkanie będzie też okazją do zaplanowania wspólnych projektów i stworzenia nowych strategii działania.

Podczas tegorocznego spotkania w Gdańsku dyskutowane będą między innymi następujące zagadnienia:
• Czy istnieje europejski „acquis historique communautaire?” (wspólne doświadczenie historyczne) Czy istnieje europejska kultura pamięci?
• UE i państwa narodowe jako podmioty europejskiej kultury pamięci.
• Jakie podmioty/instytucje są aktywne na polu europejskiej pamięci i jaki wnoszą wkład w europejską kulturę pamięci?
Wśród prelegentów Sympozjum znajdują się m.in. Pan Martin Schulz, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego; Pan Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska; dr Łukasz Kamiński, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz wielu innych znamienitych gości.

Organizatorami sympozjum są: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Warszawa; Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk; Federalna Fundacja ds. rozliczenia dyktatury SED, Berlin; partnerami zaś Towarzystwo im. Roberta Havemanna, Berlin oraz Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk.

Pełen program Sympozjum dostępny jest tutaj.
Rejestracji można dokonywać poprzez stronę: www.europeanremembrance.enrs.eu.