Biała Księga Dialogu Międzykulturowego

Data publikacji: 02.09.2008
1 minuta
Rada Europy ogłosiła Białą Księgę Dialogu Międzykulturowego
Rada Europy ogłosiła Białą Księgę Dialogu Międzykulturowego

Podczas posiedzenia Rady Europy w dn. 6-7 maja 2008 r. Ministrowie Spraw Zagranicznych 47 krajów członkowskich Rady ogłosili Białą Księgę Dialogu Międzykulturowego.  

 

Księga zawiera propozycje promocji idei dialogu miedzykulturowego, poszanowania i wzajemnego zrozumienia bazując na wartościach, którymi kieruje się Rada Europy.

 

Pobierz Białą Księgę Dialogu Międzykulturowego (w języku angielskim).

 

Podstawowe informacje nt. dialogu (w jezyku angielskim)

 

Źródło informacji: http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_EN.asp?