Audycje Kulturalne: Kulturowe krajobrazy postpandemii

Data publikacji: 02.03.2023

„Postpandemia z jednej strony wskazuje chęć wyjścia poza pandemiczną perspektywę, z drugiej zaś niejako dialektycznie do niej nawiązuje. Stąd pytania, do jakiej rzeczywistości w istocie wracamy, a także czy powrót do rzeczywistości przedpandemicznej jest możliwy.” – czytamy we wstępie do najnowszego wydania kwartalnika „Kultura współczesna”.

 

„Kulturowe krajobrazy postpandemii” – tak zatytułowany jest tom, w którym autorzy przyglądają się kondycji i zmianom kultury wywołanym czasem pandemicznym. W podcaście rozmawiamy z twórcami koncepcji tego numeru kwartalnika – prof. Beatą Frydryczak, dr Sylwią Szykowną i dr. Mieszkiem Ciesielskim – pracownikami Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W audycji usłyszą Państwo o dwojakiej naturze kryzysu. Z jednej strony pandemia to dramat choroby i śmierci, z drugiej – realna szansa na zmiany, np. te związane z uczestniczeniem w kulturze. To być może także bodziec do wyjścia poza antropocentryczną wizję świata. W podcaście rozmawiamy o wzniosłości przyrody, postludzkim muzeum i „nowej normalności”.

Badania Narodowego Centrum Kultury na temat postaw i zachowań odbiorców kultury w obliczu zmian w funkcjonowaniu instytucji kultury: https://www.nck.pl/badania/aktualnosci/trzecia-edycja-sondazu-o-kulturze-w-pandemii

Kwartalnik „Kultura współczesna” jest dostępny w księgarni Wydawnictwa NCK.

 

Posłuchaj podcastu