Archi-przygody dołączyły do interaktywnej mapy edukacji architektonicznej

Data publikacji: 18.05.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

ADE.niaiu.pl to zainicjowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki platforma edukacji architektonicznej online, która ma za zadanie tworzyć środowisko wymiany doświadczeń, zdobywania kompetencji i wiedzy online. Celami platformy są także działania na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej: sieciowanie, profesjonalizacja, popularyzacja i tworzenie przestrzeni dla edukacji online.

Czym jest edukacja architektoniczna? Dla kogo jest edukacja o architekturze? Jak można edukować o przestrzeni? Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć w ADE.

Architektura dla edukacji (ADE) to pierwsza ogólnopolska platforma edukacyjna dedykowana obszarowi architektury i urbanistyki. Nie zabrakło na niej projektu Narodowego Centrum Kultury – Archi-przygód. NCK ma także zasczyt współtworzyć inicjatywę: w powołanym przez NIAiU Zespole ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej znaleźli się przedstawiciele naszej instytucji: Marzena Strąk (Zastępca Dyrektora NCK), Aleksandra Chrzanowska oraz Paulina Niemczyk.

Wejdź na: ADE.niaiu.pl

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, jako lider działania na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej, opracował i stworzył platformę edukacji online skierowaną do szerokiego grona odbiorców. Zaczynamy od narzędzia do sieciowania i poszukiwania oferty edukacyjnej – mapy edukacji architektonicznej. Misją NIAiU jest konsolidowanie środowiska działającego w obszarze edukacji architektonicznej, podnoszenie kompetencji edukatorów, popularyzacja wiedzy, ale także zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej w najbliższej okolicy. W bliskiej przyszłości platforma będzie rozbudowywana o nowe treści i funkcje.

Dla kogo jest platforma ADE?

Na platformie dostępne będą różnego rodzaju treści o charakterze popularyzatorskim, specjalistycznym i edukacyjnym, dostosowane do różnych grup odbiorców, które dla celów komunikacyjnych zostały nazwane: Miasto, Szkoła, Dom. O architekturze i przestrzeni miejskiej będzie można poczytać, posłuchać, pooglądać, a także spojrzeć na nie oczami projektanta.

Mapa edukacji architektonicznej

Tworzymy pierwszą ogólnopolską bazę osób i instytucji działających w obszarze edukacji architektonicznej, formalnej i nieformalnej. Mapa jest narzędziem kierowanym zarówno do specjalistów, jak i odbiorców kultury. Korzystać z mapy można na dwa sposoby. Jako edukator czy przedstawiciel instytucji lub organizacji można do niej dołączyć, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. Przesłane do nas zgłoszenia moderujemy i publikujemy. Mapę można również przeglądać, poznawać inne projekty, nawiązywać dzięki niej współpracę, czy docierać do wydarzeń edukacyjnych w najbliższej okolicy.


Czym jest edukacja architektoniczna?

Jest to edukacja dotycząca przestrzeni zbudowanej oraz jej relacji ze środowiskiem naturalnym zwana także edukacją przestrzenną lub środowiskową. Jej celem jest budowanie tożsamości i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, budowanie świadomości na temat kultury materialnej i dziedzictwa architektonicznego regionu, kraju oraz popularyzacja wiedzy o przestrzeni, mieście i architekturze. Powszechna edukacja architektoniczna lub przestrzenna to różnego rodzaju działania: kursy, warsztaty, wykłady, programy edukacyjne realizowane zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Ich cechą wspólną jest nie tylko tematyka, ale także interdyscyplinarny charakter i łączenie wyzwań praktycznych z wiedzą teoretyczną.