Pociąg do Wolności

Data publikacji:
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

W 1918 r. kończy się l wojna światowa. Polska odzyskuje niepodległość. Za wschodnią granicą, w Rosji, gdzie władzę przejmują bolszewicy („czerwoni"), znajduje się kilkadziesiąt tysięcy polskich żołnierzy. Wcieleni do armii austriackiej i niemieckiej, znaleźli się w rosyjskiej niewoli.

Pociąg do Wolności
Pociąg do Wolności

Po zakończeniu wojny nie wszystkim udaje się wrócić do Polski. W czerwcu 1918 r. rozpoczyna się formowanie wojsk polskich na Syberii. 25 stycznia 1919 r., decyzją generała Józefa Hallera - zwierzchnika Armii Polskiej we Francji - powstaje 5 Dywizja Strzelców Polskich, nazywana powszechnie Dywizją Syberyjską. Od początku przystępuje ona do walki z oddziałami komunistycznymi wspomagając rosyjskie wojska kontrrewolucyjne i wojska Ententy. Przez wiele miesięcy żołnierze polscy zajmują się ochroną szlaków transportowych, a w szczególności Kolei Transsyberyjskiej. Jesienią 1919 r., wobec zmasowanych ataków „czerwonych", zostaje podjęta decyzja o ewakuacji Dywizji na wschód, w kierunku granicy z Chinami.

scenariusz: Maciej Jasiński

rysunki: Łukasz Ciaciuch