Nabór do programu Chrzest966 ogłoszony!

Data publikacji: 02.07.2015
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury, w związku z przypadającą w 2016 roku tysiąc pięćdziesiątą rocznicą przyjęcia chrztu przez Mieszka I, ogłasza nabór do programu Chrzest966.

Nabór do programu Chrzest966 ogłoszony!
dotacje

Celem strategicznym programu jest zwiększenie świadomości Polaków na temat roli i znaczenia chrztu Polski jako jednego z najważniejszych wydarzeń w historii państwowości polskiej oraz jego wpływu na kształt współczesnej Polski. Zadania w ramach programu będzie można realizować od 1 stycznia do 30 listopada 2016 roku.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów związanych z upamiętnieniem 1050. rocznicy Chrztu Polski poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  1. organizacja festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), konkursów, przeglądów, warsztatów, działań interdyscyplinarnych;
  2. nagrania audio, video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących);
  3. organizacja kampanii edukacyjnych.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2015.

Uwaga! Formularz wniosku jest już dostępny w EBOI.

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym do programu Chrzest966 można wybierać zgodnie z § 6 regulaminu programu Chrzest966 TYLKO następujące rodzaje zadań:

  1. organizacja festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), konkursów, przeglądów, warsztatów, działań interdyscyplinarnych;
  2. nagrania audio, video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących);
  3. organizacja kampanii edukacyjnych.

Regulamin programu Chrzest 966 NIE PRZEWIDUJE ubiegania się o dofinansowania zadań polegających na organizowaniu konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych. Tego zadania NIE NALEŻY wybierać w punkcie IV.1. Rodzaj zadania (określony w regulaminie danego programu).