George Orwell – adwokat rzeczywistości? Między literaturą a polityką

Redakcja Teologii Politycznej - Warszawa, Koszykowa 24/7
Wt. 07 sierpnia 2018 r.   g. 18:00

„Rok 1984” i „Folwark zwierzęcy”? Nie tylko! George Orwell nie jest wyłącznie twórcą dwóch dzieł, które zdobyły rozgłos na całym świecie. To także niezwykle przenikliwy obserwator życia społecznego, komentator polityczny i artysta proponujący pewien model zaangażowania w sprawy wspólnotowe. Bez ideologicznej zaciekłości, za to w sposób rzetelny, korzystając z pełnego wachlarza argumentów, poszukuje prawdy o realiach kultury, polityki, władzy. Czy w ten sposób twórca literacki może okazać się adwokatem rzeczywistości? Obrońcą prawdy w jej blasku i cieniu?

Te pytania już wkrótce zabrzmią w redakcji Teologii Politycznej! O twórczości Orwella jako punkcie odniesienia dla aktualnych sporów politycznych, społecznych i kulturowych (i nie tylko!) dyskutować będą:

– Piotr Graczyk
– Piotr Gociek
– Wojciech Stanisławski.

Spotkanie poprowadzi Jakub Pyda.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.