NeuroDiver- Comfort Space LAB

Data publikacji: 02.04.2024
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Projekt NeuroDiver- Comfort Space LAB skupia się na neuroróżnorodności, starając się stworzyć przestrzenie publiczne dostosowane do potrzeb osób neuroatypowych. Neuroróżnorodność obejmuje różnice w reakcjach na bodźce, percepcji i uczeniu się, a termin "neuroatypowy" odnosi się do osób z różnymi zaburzeniami, takimi jak ADHD, autyzm czy dysleksja. Wierzymy, że poczucie bezpieczeństwa i przynależności jest kluczowe dla człowieka. Projektując, często ignorujemy potrzeby mniejszości, co stawia pod znakiem zapytania nasze rozumienie normy społecznej.

Poprzez działania planowane w ramach projektu autorzy chcą:

• inicjować dyskusję o projektowaniu inkluzywnym, skoncentrowanym na perspektywie osób neuroatypowych,

• budować świadomość społeczeństwa dostarczając wiedzy i doświadczeń rozwijających empatię i wrażliwość na różnorodność,

• prowokować zmiany w rozumieniu i kształtowaniu środowiska zbudowanego ukierunkowane na budowanie poczucia bezpieczeństwa i przynależności wszystkich użytkowników tego środowiska.

Projekt realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół składający się z projektantów o różnych specjalnościach i badaczy zajmujących się problematyką neuroróżnorodności i wielozmysłowego doświadczania świata.

W skład zespołu wchodzą:

• Dominika Zawojska – Kuriata (pomysłodawczyni i kuratorka przestrzeni eksperymentalno-edukacyjnej),

• Zuzanna Bogucka,

• Aleksandra Rodzewicz,

• Katarzyna Sentycz,

• Anna Petersburska,

• Anna Gregorczyk,

• Irek Kuriata.

NeuroDiver- Comfort Space LAB to przestrzeń edukacyjno-eksperymentalna a także ToolKit, który podczas Łódź Design Festival dopiero zaczyna swoją podróż, która ma mieć charakter badawczo-edukacyjny.