Wystawa malarstwa pt.: ,,CAMINO"

Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa - Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa
Pon. 26 października — Niedz. 8 listopada 2015 r.
Wystawa malarstwa pt.: ,,CAMINO"
Camino

Galeria Kordegarda działająca przy Narodowym Centrum Kultury ma przyjemność zaprosić Państwa na wystawę Jubileuszową malarstwa Marii Wollenberg- Kluza pt.: „CAMINO”. Uroczysty wernisaż wystawy odbędzie się 26 października 2015 roku, w godzinach 18.00-20.00. Wystawa będzie otwarta dla gości od 27 października do 8 listopada, od wtorku do niedzieli, w godzinach 11.00-19.00.

Obrazom i wierszom zdarza się czasem żyć
jak tajemnicom stworzonym przez nas
ktoś je ujawnia Obnaża kolor Uwalnia dźwięk

Roman Śliwonik

(z utworu: „Gest  albo To Co Dostrzegłem w Obrazach Marii Wollenberg-Kluza”)

Z okazji 70 rocznicy urodzin pokazane zostaną prace z najnowszego cyklu dotyczące problematyki relacji między człowiekiem a miastem, pt. „Ludzie w mieście”. Przypomnimy też dwa obrazy z cyklu „SALIGIA-Siedem grzechów głównych”.

Tytuł wystawy („droga”) nie tylko nawiązuje do prezentowanego cyklu, ale również, w kontekście jubileuszu sprzyja refleksji o drodze twórczej Malarki. Wystawa ta jest swoistym podsumowaniem doświadczeń artystycznych Artystki.

Malarstwo Marii Wollenberg-Kluzy przenika wiele form wyrazu artystycznego: muzyka, poezja, filozofia, teatr, czy taniec, przez co nazwane zostało malarstwem refleksyjnym. Nurt ten, którego prekursorką jest Artystka wywodzi się z preromantyzmu, symbolizmu i koloryzmu polskiego.

W swoich pracach Maria Wollenberg-Kluza podejmuje tematy ludzkiego życia, są to obrazy zmuszające do przemyśleń, metaforyczne. Kolorystyka stanowi główny akcent jej twórczości. Tonacje zmieniają się w zależności od tematyki cyklu, kolor sugeruje interpretację i decyduje o wyrazie dzieła. Artystka stara się skłaniać odbiorcę do osobistych refleksji, kładąc przez to nacisk na silną ekspresję i emocjonalność swoich prac.

 Maria Wollenberg-Kluza (urodzona w 1945 roku w Puławach), malarka. Na swoim koncie ma około 140 wystaw indywidualnych. W jej twórczości najczęściej pojawiają się monotematyczne cykle, m.in.:

„Ludzie w mieście”, „Impresje poetyckie - Obrazy z Norwida”, „Gra wyobraźni”, „Impresje z Hiszpanii”, „Pejzaże polskie”, „Zwierzenia matki”, „SALIGIA - siedem grzechów głównych”, „On i Ona”, „Ver sacrum”, „Obrazy z Turcji”, „Rozmyślania i modlitwy”, „Chopin w malarstwie i motywy muzyczne”, „Paderewski i dawna muzyka polska” etc. Interesuje się również tematyką sakralną. Jest autorką wizerunku Matki Bożej  oraz obrazów o tematyce związanej z objawieniami w Sanktuarium na warszawskich Siekierkach.

Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest prekursorką malarstwa refleksyjnego. Malarstwo to koresponduje i nawiązuje do współczesnej literatury oraz filozofii. Jej prace traktują o namiętnościach, emocjach i przeżyciach; porusza problemy ogólnoludzkie, wprowadzając treści metafizyczne i symboliczne.

O twórczości Marii Wollenberg-Kluza pisali i dedykowali jej swoje utwory m. in.: Zbigniew Jerzyna, Roman Śliwonik, Zygmunt Trziszka, Piotr Kuncewicz, Krzysztof Gąsiorowski, Wojciech Siemion, Józef Szajna, Eugeniusz Kabatc.

www.wollenberg.art.pl