Kordegarda. Galeria NCK - Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
Wt. 2 — Niedz. 28 lutego 2021 r.

Finisaż i oprowadzanie kuratorskie: 28 lutego w godz. 16.00-19.00 

W Kordegardzie. Galerii Narodowego Centrum Kultury po blisko trzech latach znów zagościła grafika artystyczna. Tytuł monograficznej wystawy prof. Elżbiety Baneckiej w wolnym tłumaczeniu z japońskiego to Forma/Papier. Artystka od wielu lat inspirująca się sztuką Japonii tworzy subtelne prace graficzne nawiązujące do ogrodów suchego krajobrazu. Z bibuły japońskiej formuje struktury kimon – asamblaże zamknięte w tekturowych pudełeczkach i instalacje.

– Wystawa Kata/Kami to prezentacja niezwykle interesującej twórczości profesor Elżbiety Baneckiej, znakomitej malarki i graficzki. Świat jej grafiki jest terenem eksperymentów artystycznych, gdzie spotykają się minimalizm formy i maestria warsztatu. Jest również światem harmonii i refleksji. Artystka skłania nas do zatrzymania, kontemplacji, wsłuchania się w dźwięk grabionego żwiru ogrodu zen. Profesor Elżbieta Banecka ujmuje idee w syntetyczne, a jednocześnie wyrafinowane wypowiedzi plastyczne. Posługuje się skrótem myślowym. Jej dzieła wyróżnia prostota, precyzja myślenia, swobodny rysunek. Artystka nie waha się stawiać pytań o sens egzystencji, o duchową kondycję człowieka. Poprzez aluzje pobudza do twórczego odbioru dzieła. Wystawa prac Profesor Elżbiety Baneckiej w Kordegardzie to wizualna uczta, a zarazem zaproszenie do dyskusji o roli i znaczeniu grafiki w zmieniającym się krajobrazie współczesnego świata. Cieszę się ogromnie, że grafika w tak doskonałym wydaniu zawitała znów do Kordegardy – komentuje prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor NCK.


POSŁUCHAJ PODCASTU: Kata/Kami, forma/papier →


Oprócz grafik Elżbieta Banecka pokazuje w Kordegardzie wykonane z papieru instalacje i obiekty. Sięgając do tradycji japońskiej, artystka przekracza w swoich pracach granice geograficzne i kulturowe oraz granice tworzywa, zachęcają jednocześnie widzów do refleksji nad przekraczaniem granic w sztuce i ich własnym życiu. Jej artystyczna wizja każe zastanowić się nad miejscem naszej cywilizacji i kultury w świecie. W dobie dominacji technik cyfrowych, silnie brzmi głos artystki sięgającej po tradycyjne środki i techniki, za pomocą których kreuje wyrazistą wypowiedź plastyczną.  

Elżbieta Banecka, malarka i graficzka, prowadzi Pracownię Rysunku i Koloru na Wydziale Scenografii warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest laureatką ponad 60 prestiżowych nagród i wyróżnień w polskich i międzynarodowych konkursach oraz autorką 60 wystaw indywidualnych i uczestniczką ponad 200 zbiorowych. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w pracowni prof. Jana Tarasina, aneks z grafiki uzyskała u prof. Haliny Chrostowskiej i Rafała Strenta. Eksperymentalne formy działań podejmowane przez artystkę wykraczają daleko poza klasyczną formułę matrycy i odbitki. Profesor Banecka łączy różne techniki: drzeworyt, linoryt i techniki własne, miesza farby, tworząc unikatowe odbitki. Jej fascynacja japońską kulturą sięga 1991 r. kiedy artystka jeszcze jako studentka otrzymała Brązowy Medal na Triennale Grafiki w Osace.

Wystawą w Kordegardzie. Galerii Narodowego Centrum Kultury artystka zabiera nas w podróż do Japonii. – To podróż medytacyjna. Każdy krok prowadzi do wyciszenia rozumującego intelektu, zwanego na Wschodzie „umysłem małpy”, i kieruje w stronę przemiany, równowagi, spokoju, wewnętrznego wyzwolenia. Podróż Elżbiety Baneckiej to zatrzymanie się nad każdym szczegółem świata widzianego, skupienie uwagi na najdrobniejszym, najbanalniejszym przedmiocie – fragmencie bibuły, tkaniny, pudełku, linii zagrabionego żwiru – mówi kuratorka Katarzyna Haber.

***

Kuratorka: Katarzyna Haber

Partner wystawy: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie