21.05 | Spotkanie wokół książki Andrzeja Maksymiliana Fredry "Scriptorum"

Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa - Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa
Czw. 21 maja 2015 r.   g. 18:00
21.05 | Spotkanie wokół książki Andrzeja Maksymiliana Fredry "Scriptorum"
Scriptorum

Zapraszamy na spotkanie  wokół książki Andrzeja Maksymiliana Fredry "Scriptorum. Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju." z udziałem prof. Zbigniewa Raua, dr hab. Doroty Pietrzyk-Reeves, dr. Marka Tracz Trynieckiego, Krzysztofa Dudka. Fragmenty książki przeczyta Krzysztof Wakuliński. Prowadzenie: Piotr Gociek.

Staropolska myśl polityczna

Tytuł przetłumaczony na język polski pierwszy raz od momentu wydania, otwiera serię staropolskiej myśli politycznej opracowywanej przez współpracowników Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a i wydawanej przez Narodowe Centrum Kultury. Niniejszy tom zajmuje szczególne miejsce w dziejach rodzimej refleksji nad zjawiskami państwa, władzy i prawa. Stanowi w swej strukturze zbiór kilkunastu prac, głównie o tematyce politycznej i wojskowej, jednego z najwybitniejszych piszących w XVII wieku polskich mężów stanu – Andrzeja Maksymiliana Fredry.

Okres przełomu w dziejach RP

Książka powstała w okresie przełomowym w dziejach Rzeczypospolitej, pod koniec potopu szwedzkiego a w przededniu głębokiego kryzysu wewnętrznego, związanego z dworskimi planami wprowadzenia elekcji vivente rege. W znacznym stopniu w kontekście tych wydarzeń Fredro prezentuje swe koncepcje polityczne, stanowiące obronę osadzonej w republikańskiej tradycji wizji wolności, wspólnoty politycznej, relacji między władzą a obywatelami przed groźbą rozprzestrzeniającego się w ówczesnej Europie absolutyzmu.

Nowe sposoby sprawowania władzy

Scriptorum, choć znane jest dziś głównie dzięki zawartemu w nich teoretycznemu uzasadnieniu liberum veto, stanowi jednak nade wszystko znakomity wykład zdroworozsądkowego sposobu sprawowania władzy w realiach mieszanej republiki, jaką była I Rzeczypospolita. Co równie warte uwagi, autor z pasją porusza tematykę wojskową, poświęcając szczególnie wiele miejsca przewagom husarii. Książka ukazuje również rozległą erudycję Fredry, nawiązującego szeroko zarówno do antycznych, jak i współczesnych mu autorów. Zawarte w ostatniej części kobierce królewskie – 20 reprodukcji symbolicznych rycin – stanowią same w sobie wybitne dzieło emblematyki barokowej.

Dodatkowe informacje

Książkę można nabyć w księgarni NCK oraz na spotkaniu.