Konferencje

Dom Kultury+

Spotkania beneficjentów kolejnych edycji programu, stanowią forum do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy  samorządowymi instytucjami kultury. Organizowane konferencje wzmacniają sieć współpracy między domami kultury i pozwalają na upowszechnianie dorobku programu.