Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Date of publication: 21.04.2023
Author: PW
Średni czas czytania 7 minutes
print

W ramach projektu „Kultura odNowa” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Pinczowa.

 

 

 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu Mężczyzna w trakcie malowania portretu na ścianie

Inicjatywa nr 1: Ekopozytywni. Z Natury

Inicjator: Halina Młotkowska

Opis inicjatywy: Projekt łączący Naturę z kulturą. Złożył się na niego cykl 4 warsztatów (ziołolecznictwo, ceramika, krawiectwo, warsztaty fotografowania przyrody) oraz 3 spotkania ("leśne kąpiele" i ognisko podsumowujące.)

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa skierowana do seniorów, ale nastawiona na wzmocnienie współpracy międzypokoleniowej. W projekcie wzięło udział mniej więcej 80 osób.

 

Inicjatywa nr 2: Pińczowska zajawka

Inicjator: Zuzanna Ślusarczyk

Opis inicjatywy: Projekt polegał na organizacji 4 wydarzeń (warsztaty wizażu z youtuberem, warsztaty scenograficzne, organizacja festiwalu młodzieżowego prezentującego pińczowskie talenty oraz gry miejskiej pokazującej miasto oczami młodzieży). Działania projektu skierowane były głównie do młodych osób, stwarzając przestrzeń do działań i pozwalając na prezentację ich talentów. Projekt wzmocnił umiejętności zarówno artystyczne, jak i organizacyjne młodych mieszkańców Pińczowa oraz zaangażował tę grupę osób we wspólne programowanie działań kulturalnych. W działaniach projektu wzięło udział około 100 osób.

Odbiorcy inicjatywy: Pińczowska Młodzież

 

Inicjatywa nr 3: Ręko-dzielnia

Inicjator: Małgorzata Blacha

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było stworzenie przy domu kultury twórczej przestrzeni dla pasjonatów rękodzieła i uruchomienie podziemi centrum kultury na działania kulturalne mieszkańców. Na realizację projektu złożył się na niego 5 warsztatów (makrama, wyszywanie na tamborkach, artystycznego zdobienia ram, krawieckie - upcyklingu, warsztaty aromaterapii) oraz 2 wystaw w podziemiach Belwederu (powarsztatowa oraz wystawa obrazów tworzonych z płyt winylowych).

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa skierowana była do osób
dorosłych interesujących się rękodziełem oraz rodziców spędzających wolny czas z dziećmi w domu kultury. W działaniach projektu wzięło 
udział około 80 osób, w tym osoby niepełnosprawne.
 

Inicjatywa nr 4: Ponidziańskie smaki

Inicjator: Lokalna Organizacja Turystyczna

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było wspólne działanie poprzez odwołanie się do tradycji kulinarnych kół gospodyń wiejskich z terenu gminy. Projekt wydobył i odtworzył dziedzictwo kulinarne gminy, bazując na historiach mówionych - przywoływanych przez gospodynie wiejskie oraz integrując wokół tych historii mieszkańców. Dzięki temu organizator zebrał bogaty materiał etnograficzny. Inicjatywa składała się z: cyklu warsztatów kulinarnych, konkursu "Smaki tradycji", wydania "przepiśnika" z zebranych starych przepisów. Projekt nastawiony na sieciowanie różnych organizacji i grup nieformalnych, w szczególności z miejsc, gdzie działają świetlice wiejskie PSCK - wzmacniając tym samym rolę centrum kultury jako miejsca aktywności społecznych.

Odbiorcy inicjatywy: W działaniach projektu wzięło udział około 100 osób.

 

Inicjatywa nr 5: OdnoWina

Inicjator: Magdalena i Mateusz Kozera

Opis inicjatywy: Inicjatywa, skierowana była do osób dorosłych, seniorów, której celem było wydobycie pamięci o tradycjach winiarskich Pińczowa jako niezwykle ważnego elementu dziedzictwa kulturowego miasta.
Działania projektu odnosiły się do XV-wiecznych tradycji winiarskich miasta, kiedy to Paulini założyli tu pierwsze winnice. O pińczowskich
winnicach wspominał Jan Długosz w swoich kronikach. Inicjatywa pokazała, poprzez cykl działań animacyjnych i kulturalnych, tradycje winiarskie i odniesienia do historii miasta. Na realizację inicjatywy złożyły się: warsztaty grafiiti - efektem było stworzenie deskalu założyciela pińczowskiej winnicy, zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu oraz poznawania Ponidzia poprzez enoturystykę, wystawa archiwalnych fotografii oraz kino plenerowe. Projekt przyczynił się do budowania dumy w mieszkańcach z
miejsca w którym żyją, z jego bogactwa historycznego, kulturalnego oraz jego walorów klimatyczno-krajobrazowych. W działaniach projektu wzięło udział około 200 osób. 

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa kierowana do osób dorosłych, seniorów

 

Inicjatywa nr 6: Sowa z Pińczowa

Inicjator: Sylwiia Szczepańska

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy była aktywizacja grupy osób niepełnosprawnych oraz zaznaczenie ich obecności w kulturze, przy
współpracy z profesjonalnym środowiskiem edukatorów. W ramach projektu odbyły się warsztaty filmowe zakończone realizacją krótkiego filmu o legendzie Pińczowa oraz prezentacja filmu w centrum kultury. Ważnym celem projektu było włączenie osób niepełnosprawnych w
działania kulturalne i stworzenie wspólnej przestrzeni do działania dla osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi (szkół, rodziców, organizacji społecznych). W działaniach projektu weźmie udział około 50 osób.

Odbiorcy inicjatywy: Osób niepełnosprawne