Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach

Date of publication: 12.05.2022
Author: AK
Średni czas czytania 5 minutes
print

W ramach projektu „Trzynaście kroków kultury” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Suchożebry.

Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach
Panie przypinają zdjęcia do tablicy korkowej podczas gry terenowej.

Inicjatywa nr 1: Wędrówki kulturalno-kulinarne. Z sąsiadem raźniej

Inicjator: Aktywne seniorki - Babielatki

Opis inicjatywy: Głównym celem inicjatywy jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców gminy Suchożebry poprzez wspólne spotkania i warsztaty kulturalno-kulinarne. Każdy warsztat poprzedził wykład na temat tradycji, kultury i historii wybranych krajów: Gruzja, Litwa, Włochy, Turcja. Spotkania te przyczynią się do zawiązania Koła Gospodyń Wiejskich.

Odbiorcy inicjatywy:  mieszkańcy powyżej 18 r.ż.

 

Inicjatywa nr 2: Gra terenowa z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Inicjator: Ochotnicza Straż Pożarna w Suchożebrach

Opis inicjatywy: Projekt objął organizację Gry Terenowej dla młodzieży z terenu gminy Suchożebry z elementami pierwszej pomocy przedmed oraz spotkanie z dziejami historii OSP na przestrzeni 100 lat. Zaplanowano 6 punktów, w których uczestnicy musieli wykonać zadania związane z udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Został zorganizowane spotkanie historyczne nt. tradycji i powstania OSP w Suchożebrach. Celem było też rozwijanie i poszerzanie kontaktów międzyludzkich, wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej.

Odbiorcy inicjatywy:  młodzież od 10-18 lat z terenu gminy Suchożebry, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z opiekunami OSP Suchożebry

 

Inicjatywa nr 3: Gra terenowa EKO jest SPOK

Inicjator: Monika Fałdowska

Opis inicjatywy: Założeniem projektu jest zaangażowanie mieszkańców wsi Wola Suchożebrska w tym osoby 14+ do realizacji gry terenowej. Projekt odpowiada na potrzebę integracji społecznej, oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców i GOK w Suchożebrach w życie społeczności lokalnej i pogłębiania wiedzy na temat zagrożeń wynikających z zaniedbania środowiska i działań destrukcyjnych człowieka na środowisko. Podczas tworzenia gry dla uczestników zostały zorganizowane spotkania z przyrodnikiem. Ważnym elementem było połączenie ekologii i sztuki. Wśród zadań znalazło się m.in. tworzenie kompozycji z wykorzystaniem odpadów oraz malarstwo wykorzystujące barwniki naturalne.

Odbiorcy inicjatywy: osoby w wieku 14+

 

Inicjatywa nr 4: Kulturalny splot akcji

Inicjator: Koło Gospodyń Wiejskich

Opis inicjatywy: Projekt zakłada Integrację mieszkańców oraz pobudzenie aktywności społecznej do odkrywania, poznawania i rozwijania zdolności i talentów poprzez zorganizowanie następujących wydarzeń: warsztatów plastycznych i kulinarnych, spotkania dla seniorów i dzieci, spacer przyrodniczo-ekologiczny, konkurs kulinarny.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani

 

Inicjatywa nr 5: Warsztaty ekologiczno-przyrodnicze z elementami twórczości artystycznej

Inicjator: Marena Stokłosa

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy odbyły się m.in. warsztaty plastyczne (wykonanie leśnych zwierząt), warsztaty fotograficzne (obserwacja i fotografowanie ciekawych zjawisk przyrody), warsztaty muzyczne (leśna orkiestra przy użyciu zaprojektowanych leśnych instrumentów i wabików). Pszczele sprawy (poznawanie produktów pszczelarskich, degustacja różnych miodów).

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani

 

Inicjatywa nr 6: Życie to teatr

Inicjator: Magdalena Gadomska

Opis inicjatywy: Warsztaty teatralne dla młodzieży 14+ w efekcie których powstało przedstawienie, które zostało wystawione przed szeroką grupą mieszkańców gminy Suchożebry w wybranej przestrzeni oraz na terenie szkoły.

Odbiorcy inicjatywy: młodzież 14+