Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie

Date of publication: 12.04.2023
Author: PW
Średni czas czytania 6 minutes
print

W ramach projektu Rawskie inicjatywy lokalne zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka.

Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu

Inicjatywa nr 1: Kobieta kiedyś kobieta dziś

Inicjator: Rada Sołecka Wsi Boguszyce

Opis inicjatywy: Głównym założeniem inicjatywy było ukazanie kobiety wsi na przestrzeni lat zobrazowane przez pokaz mody w ujęciu historycznym oraz artystycznym. Uczestnicy zaprojektowali na podstawie dostępnych przekazów najstarszych mieszkańców stroje, które następnie uszyli podczas spotkań warsztatowych. Pokaz mody ubogacony został prezentacją układów tanecznych przygotowanych przez mieszkańców.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Sołectwa Boguszyce oraz Gminy Rawa Maz. w każdym wieku

 

Inicjatywa nr 2: Kulturalnie aktywni w każdym wieku

Inicjator: Kamila Bors, Anna Siudzińska, Marta Siudzińska

Opis inicjatywy: Zrealizowano trzy różne spotkania warsztatowe (malarstwo, garncarstwo tradycyjne i zaj. taneczne). Warsztaty zostały zorganizowane w formie spotkań plenerowych przy sołeckiej altanie w Pukininie. Założeniem było zachęcenie mieszkańców Pukinina do aktywnego spędzania czasu wolnego w oparciu o kontakt z kulturą różnych form i treści.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Sołectwa Pukinin w różnym wieku

 

Inicjatywa nr 3: Jak to dawniej ze lnem w Janolinie było

Inicjator: Małgorzata Markiewicz

Opis inicjatywy: Podczas projekty zrealizowano warsztaty nawiązujące do dawnych lokalnych tradycji uprawy lnu i procesu jego obróbki. Było to nawiązanie do historii miejscowości.  W trakcie warsztatów pokazano jak powstaje płótno lniane, w tym m.in. zobrazowano takie czynności jak: międlenie, roszenie, przędzenie na kołowrotku, tkanie na krosnach. Na zakończenie warsztatów przygotowano inscenizację opowiadania M. Konopnickiej „Jak to ze lnem było”.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy sołectwa Huta Wałowska – Janolin bez ograniczeń wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

 

Inicjatywa nr 4: Pożegnanie lata

Inicjator: Mieszkańcy wioski Matyldów

Opis inicjatywy: Ideą było ukazanie młodym pokoleniom mieszkańców dawnych zwyczajów i tradycji wsi związanych z lokalną kulturą agrarną, prezentacja lokalnych talentów muzycznych i koncert zespołu
muzycznego. Tematem przewodnim były tradycyjne wykopki ziemniaków oraz związane z tym aspekty kulturowo-kulinarne. Mieszkańcy
 zorganizowali rodzinne kopanie ziemniaków będące formą odtworzenia tradycyjnego i bardzo ważnego elementu życia i funkcjonowania dawnej wsi regionu rawskiego.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy wioski Matyldów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

Inicjatywa nr 5: Przywołujemy pamięć o bohaterach – spotkanie historyczne

Inicjator: Paweł Pejski, Sylwester Lewandowski, Bogdan Malicki

Opis inicjatywy:  Głównym założeniem projektu było poszerzenie oferty kulturalnej, w oparciu o lokalne dziedzictwo historyczne. Celem była edukacja historyczno-kulturowa oraz budowanie tożsamości lokalnej i więzi sąsiedzkich. Istotą projektu jest plenerowe spotkanie historyczno-militarne, podczas którego w przystępny i ciekawy sposób przedstawiona została lokalna historia zrzutu broni z czasów II wojny światowej. Narratorem „żywej lekcji historii” był autor książki o tym wydarzeniu, a opowieść została ubogacona prezentacją stroju i wyposażenia partyzanckiego z okresu II wojny światowej oraz pieśniami partyzanckimi i patriotycznymi. Wydarzeniu towarzyszyły gry i zabawy w harcerskim klimacie.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy sołectwa Rossocha.

 

Inicjatywa nr 6: Na ludową nutę

Inicjator: Janina Ornafa

Opis inicjatywy: Inicjatywa zakładała edukację kulturową młodszego
pokolenia na płaszczyźnie dziedzictwa kultury ludowej regionu rawskiego. Zrealizowano koncert zespołu ludowego, warsztaty śpiewu pieśni ludowych oraz dawne gry i zabawy dla dzieci.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Sołectwa Dziurdzioły i okolicznych miejscowości.

 

Inicjatywa nr 7: Spotkanie z kulturą

Inicjator: Mieszkańcy wioski Bogusławki Duże i Bogusławki Małe.

Opis inicjatywy: W trakcie realizacji inicjatywy zorganizowano trzy
spotkania edukacyjne, które pozwoliły uczestnikom poszerzyć wiedzę z zakresu dziedzictwa kultury regionu rawskiego. Jedno ze spotkań miało
formę warsztatów, natomiast dwa pozostałe stanowiły autorskie prelekcje dotyczące kultury i historii regionu.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy wioski Bogusławki Duże i Bogusławki Małe.