Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków

Date of publication: 23.03.2023
Author: PW
Średni czas czytania 5 minutes
print

W ramach projektu „Kultura Bolków-aktualizacja oprogramowania” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Bolków.

 

Inicjatywa nr 1: Z kulturą przez Świny

Inicjator: Rafał Pręga

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na zbudowaniu ławek tematycznych i ścieżki w oparciu o legendy i historię
miejscowości Świny. Poprzez kod QR można odsłuchać legend nagranych podczas realizacji projektu #KulturaNadaje. Dzięki inicjatywie, otwiera się możliwość aktywnego zwiedzania miejscowości i zapoznania się z jej dziedzictwem kulturowym, historycznym. Celem jest
stworzenie przestrzeni do spotkań, integracja społeczna poprzez udział w warsztatach historycznych oraz zachęcenie do czytania książek.

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy gminy Bolków, uczniowie szkół i przedszkoli oraz turyści

 

Inicjatywa nr 2: Najpiękniejsze miejsce w Lipie - rodzinny konkurs fotograficzny

Inicjator: Monika Gąsior, Monika Klimek-Rozmus, Grzegorz Pełka, Dawid
Waligóra

Opis inicjatywy: Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu zamieszkania i poznawanie okolic. Zrealizowane
warsztaty plenerowe, pod kierunkiem profesjonalisty, dały okazję do zacieśnienia więzi rodzinnych, pokazały nowe możliwości
obcowania z kulturą. Fotografowanie jest twórczą alternatywą dla dzieci i młodzieży do poznania innej formy spędzania czasu, bez
komputera i telefonu. Podczas wystawy kończącej działania zaprezentowana została fotoksiążka ze zdjęciami wykonanymi w trakcie
warsztatów a także zaprezentowanie wydrukowanych na płótnie fotografii.

Odbiorcy inicjatywy: dzieci oraz młodzież wraz z
opiekunami.

 

Inicjatywa nr 3: Warsztaty twórcze "Tworzę więc jestem, jestem i tworzę"

Inicjator: Irena Bujak

Opis inicjatywy: Inicjatywa miała na celu integrację osób zajmujących się
rękodziełem. Odbyły się
warsztaty w: pracowni ceramicznej, agroturystyce - powstały ozdoby lawendowe, pracowni spawalniczej - powstały ozdoby spawane ze
złomu. Ostatni warsztat był podsumowaniem wszystkich działań oraz prezentacją powstałych prac podczas realizacji całego
projektu.

Odbiorcy inicjatywy: Młodzi oraz starsi ludzie aktywni twórczo

 

Inicjatywa nr 4: Bolkowskie podchody z Zamkami w Tle

Inicjator: Dariusz Światłowicz

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy została opracowana mapa oraz trasa prowadząca przez Bolków i Świny. Całość inicjatywy opierała się na zabawie na świeżym powietrzu, łącząc naukę i poznawanie historii okolicznych zabytków i miejsc historycznych oraz ich kultury. Zachęcenie do aktywności fizycznej i udziału w kulturze, poprzez poznawanie tego, co nas otacza i
powrotu do zabaw naszych rodziców. 

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy gminy Bolków

 

Inicjatywa nr 5: Przywracamy pamięć o lokalnej kulturze

Inicjator: Marek Janas, Małgorzata Ciołko

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy została zorganizowana konferencja propagująca historię bolkowskiego herbu i działań kulturalnych
przedwojennego Bolkowa, która mogła stać się inspiracją dla działań współczesnych, przy jednoczesnym podtrzymaniu wiedzy o
zasobach dziedzictwa kulturowego w gminie Bolków. Konferencji towarzyszyławystawa zdjęć archiwalnych chórów i zespołów
muzycznych z Bolkowa. W ramach projektu, na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne. Powstał także folder, który jest dokumentacją dorobku
kulturalnego miasta. Działania kulturalne zwieńczył koncert organowy, dzięki któremu podtrzymana została wieloletnia tradycję tego typu koncertów w
Bolkowie.

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy gminy Bolków

 

Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków
Fot. zdjęcia z realizacji projektu grupa dzieci w słonecznym jesiennym parku