Chrzypskie inicjatywy kulturalne

Date of publication: 01.04.2019
Author: Julia Janaszek
Średni czas czytania 1 minute
print

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne zrealizowało zadanie pt. ,,Chrzypskie inicjatywy kulturalne''.

Chrzypskie inicjatywy kulturalne
Mieszkańcy w trakcie warsztatów

Niniejszy raport stanowi podsumowanie podjętych w ramach procesu diagnozy działań. W pierwszej kolejności ustalono grupy mieszkańców, które  zostaną poddane badaniu. Wybrano pięć sołectw: Mylin, Orle Wielkie, Ryżyn, Chrzypsko Małe, Charcice. Rezultatem przeprowadzonej diagnozy jest nawiązanie stałych relacji z mieszkańcami gminy, a przez to wzmocnienie roli Gminnego Ośrodka Kultury jako miejsca otwartego i wspólnego dla wszystkich mieszkańców.