Spotkanie beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013-2018

Date of publication: 13.09.2018
Author: Jakub Kucharczyk
Średni czas czytania 2 minutes
print

Dnia 4 października 2018 r. w Warszawie odbędzie się Spotkanie Beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, którzy realizowali swoje działania w latach 2013-2018.

Spotkanie beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013-2018
Uczestnicy szkolenia

Spotkanie stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowymi instytucjami kultury, będącymi beneficjentami kolejnych edycji programu. Wydarzenie to wzmacnia sieć współpracy między domami kultury i pozwala na upowszechnianie dorobku programu. Uczestnicy spotkania podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją programu - będą mogli pochwalić się sukcesami, ale także porozmawiać o trudnościach i wyzwaniach, przed którymi stoją pracownicy domów kultury.

O realizacji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne opowiedzą jego beneficjenci – przedstawiciele domów kultury. 

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli wziąć udział w następujących warsztatach:

1) Współpraca animatorów kultury z samorządem lokalnym.
2) Narzędzia animacji kultury w gminach. Jak współpracować ze społecznościami lokalnymi?
3) Projektowanie oferty kulturalnej dla seniorów.
4) Tworzenie oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne.
5) Strategia komunikacji zewnętrznej domu kultury, czyli jak sprawnie zaplanować i prowadzić działania promocyjne.
6) Wolontariat w domach kultury.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy z beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne może wydelegować dwóch reprezentantów. Zapewniamy program merytoryczny, nocleg i wyżywienie. Dojazd we własnym zakresie.