Kulturotwórczy i społecznościowy potencjał komunikacji online

platforma Zoom
Fri 11 December 2020 r.   g. 10:00—14:00
Kulturotwórczy i społecznościowy potencjał komunikacji online
Fot. www.freepik.com

Konwent online tegorocznej edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają na konwenty w ramach tegorocznej edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Konwenty są ważnym spotkaniem środowiska animatorów kultury, pracowników domów kultury z całej Polski, beneficjentów wszystkich edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne oraz osób zainteresowanych nowoczesnym modelem działania domu kultury.

Tegoroczna edycja programu wobec pandemii wirusa SARS-CoV-2 wymusza hybrydową formułę działań lokalnych ośrodków kultury jak i wsparcia udzielanego im w ramach programu DK+. Pokazuje również kierunek bieżących i długofalowych kulturowych zmian jakie zachodzą w życiu społecznym oraz aktywności kulturalnej.

Symbolem tego roku stało się pojęcie dystansu społecznego, które stało się nowym obywatelskim obowiązkiem w czasach pandemii. Warto zwrócić uwagę na jego niezamierzony efekt kulturowo-społeczny. Oto zamiast znaczenia ograniczonego wymiaru fizycznego (dystans fizyczny) pojęcie to przenosi się na sferę relacji społecznych (dystans społeczny rozumiany jako oddalanie się ludzi od siebie). Nieprecyzyjnie użyte słowa połączone z autentycznymi obawami ludzi uruchamiają głębsze procesy powodujące zmiany w społecznych relacjach. Właśnie z tego powodu konwenty tematyczne tegorocznej edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne będą skoncentrowane na rolach społecznych i relacyjnych wymiarach (od)działywania domu kultury.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w trzecim i ostatnim w tegorocznej edycji programu konwencie pt. „Kulturotwórczy i społecznościowy potencjał komunikacji online”, który odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020r. w godzinach 10:00 – 14:00 na platformie Zoom (konwent nie będzie transmitowany na żywo na portalu Facebook).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na platformie Zoom o udziale w konwencie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem w konwencie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Biorę udział w konwencie!

Osoby zakwalifikowane do udziału w konwencie otrzymają link do spotkania na platformie Zoom w piątek o godz. 08:00.