Co inicjatywy mieszkańców w ramach programu Dom Kultury+ mówią o współczesnych trendach kulturowych?

platforma Zoom
Fri 10 December 2021 r.   g. 11:00—14:00

Narodowe Centrum Kultury Stowarzyszenie oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zapraszają na drugi i ostatni konwent w ramach tegorocznej edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Konwenty są ważnym spotkaniem środowiska animatorów kultury, pracowników domów kultury z całej Polski, beneficjentów wszystkich edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne oraz osób zainteresowanych nowoczesnym modelem działania domu kultury.

Tegoroczna edycja programu wobec pandemii wirusa SARS-CoV-2 wymusza hybrydową formułę działań lokalnych ośrodków kultury, jak i wsparcia udzielanego im w ramach programu DK+. Pokazuje również kierunek bieżących i długofalowych kulturowych zmian, jakie zachodzą w życiu społecznym oraz aktywności kulturalnej.

Konwenty w tegorocznej edycji programu mają na celu stworzenie sytuacji, w których instytucje kultury, ludzie o podobnych celach czy doświadczeniach mają okazję się poznać. Ich celem jest nie tylko wymiana doświadczeń, ale także budowanie sieci współpracy i wsparcia wśród domów kultury pobudzających aktywność mieszkańców na danym obszarze, tworzenie sieci wymiany informacji o ważnych wydarzeniach, a także wspieranie siebie nawzajem w inicjowaniu i realizowaniu różnych działań.

Konwent pt. „Co inicjatywy mieszkańców realizowane w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne mówią nam o współczesnych trendach kulturowych?” odbędzie się w formule online w dniu 10 grudnia 2021 r. w godzinach 11:00-14:00 na platformie Zoom.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na platformie Zoom o udziale w konwencie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w konwencie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Konwent 10.12 - formularz zgłoszeniowy

Osoby zakwalifikowane do udziału w konwencie otrzymają w piątek, 10 grudnia br. o godz. 08:00 na podany w formularzu adres e-mail link do spotkania na platformie Zoom.