Społeczny Dom Kultury – instytucja (współ)tworzona przez mieszkańców

platforma Zoom + Live FB
Tue 08 December 2020 r.   g. 10:00—14:00
Społeczny Dom Kultury – instytucja (współ)tworzona przez mieszkańców
Fot. cookie_studio - pl.freepik.com

Konwent online tegorocznej edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają na konwenty w ramach tegorocznej edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W bieżącym roku również przypadł nam zaszczyt wspierania instytucji kultury w realizacji inicjatyw lokalnych na podstawie zdiagnozowanych potrzeb lokalnego środowiska.

Konwenty są ważnym spotkaniem środowiska animatorów kultury, pracowników domów kultury z całej Polski, beneficjentów wszystkich edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne oraz osób zainteresowanych nowoczesnym modelem działania domu kultury.

Tegoroczna edycja programu wobec pandemii wirusa SARS-CoV-2 wymusza hybrydową formułę działań lokalnych ośrodków kultury jak i wsparcia udzielanego im w ramach programu DK+. Pokazuje również kierunek bieżących i długofalowych kulturowych zmian jakie zachodzą w życiu społecznym oraz aktywności kulturalnej.

Swego rodzaju symbolem tego roku jest pojęcie dystansu społecznego, które stało się nowym obywatelskim obowiązkiem w czasach pandemii. Warto zwrócić uwagę na jego niezamierzony efekt kulturowo-społeczny. Oto zamiast znaczenia ograniczonego wymiaru fizycznego (dystans fizyczny) pojęcie to przenosi się na sferę relacji społecznych (dystans społeczny rozumiany jako oddalanie się ludzi od siebie). Nieprecyzyjnie użyte słowa połączone z autentycznymi obawami ludzi uruchamiają głębsze procesy powodujące zmiany w społecznych relacjach. Właśnie z tego powodu konwenty tematyczne tegorocznej edycji programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” będą skoncentrowane na rolach społecznych i relacyjnych wymiarach (od)działywania domu kultury.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w drugim konwencie pt. „Społeczny Dom Kultury – instytucja (współ)tworzona przez mieszkańców”, który odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 r. w godzinach 10:00 – 14:00 na platformie Zoom i będzie transmitowany na portalu Facebook.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na platformie będziemy też prowadzić transmisję konwentu za pośrednictwem portalu Facebook. Link do transmisji zostanie przesłany wszystkim zainteresowanym, którzy prześlą wypełniony formularz zgłoszenia udziału w konwencie:

Biorę udział w konwencie!

W załączeniu przesyłamy program konwentu.

11 grudnia 2020 r. w godz. 10:00–14:00 odbędzie się trzeci i ostatni w tegorocznej edycji programu konwent pt. „Kulturotwórczy i społecznościowy potencjał komunikacji online”.