Znamy wyniki odwołań w programie Kultura dostępna

Date of publication: 29.05.2023
Średni czas czytania 2 minutes
print

W programie Kultura dostępna 2023 w ramach procedury odwoławczej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o przyznaniu 41 beneficjentom dotacji na łączną kwotę 1 616 000 zł. Oznacza to zwiększenie środków zarezerwowanych na tryb odwoławczy o 753,5 tys. zł. Łącznie w ramach tegorocznej edycji programu Kultura Dostępna 156 beneficjentów otrzyma wsparcie na realizację projektów kulturalnych w całym kraju w kwocie 6 518 500 zł. Średnia wysokość dotacji w programie wyniosła blisko 42 tys. zł.

Wyniki odwołań zostały publikowane na stronie MKiDN:

Wyniki odwołań


O programie

Strategicznym celem programu Kultura dostępna jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Zgodnie ze specyfikacją programu środki przeznaczone są na:

  • dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami, także w formie on-line;
  • działania uwzgledniające mobilność i/lub możliwość zdalnej prezentacji oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej: przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury lub pozyskanie przez beneficjenta wskazanej oferty na rzecz takich miejsc i miejscowości;
  • organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej) i/lub działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym zasobów dóbr kultury.

Program rządowy Kultura dostępna jest zarządzany przez Narodowe Centrum Kultury.