Ponad 30 mln zł na wsparcie modernizacji bibliotek w ramach NPRCz 2.0

Date of publication: 18.10.2021
Średni czas czytania 3 minutes
print

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego naboru wniosków do konkursu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, zarządzanego przez Instytut Książki, prawie 30,5 mln zł wesprze jeszcze w tym roku inwestycje modernizacyjne osiemnastu bibliotek publicznych. Konkurs jest elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1.

W ramach konkursu można było ubiegać się dofinansowanie projektów polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem.

W pierwszym w tym naborze złożono 54 wnioski, w tym 52 wnioski poprawne formalne.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 18 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie, w kolejności od 1. do 18. miejsca zajmowanego na liście rankingowej, na łączną kwotę dofinansowania 30 469 108,00 zł.

 

Zgodnie z zasadami regulaminu konkursu (par. 8 ust. 3) w przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej wnioskodawców tej samej liczby punktów w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie o wyższym miejscu na liście rankingowej decydował niższy wskaźnik G dla gminy wnioskodawcy.

 

Celem Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025” jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych, a realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1., służy:

 • dostosowaniu bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej;
 • stworzeniu warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych;
 • zwiększeniu poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

Beneficjenci tegorocznego konkursu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”:

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze
 • Biblioteka Publiczna w Tuchowie
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej
 • Łosicki Dom Kultury
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie
 • Biblioteka Publiczna w Piasecznie
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kłecko
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie Zdroju
 • Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach
 • Biblioteka Publiczna w Sokółce
 • Gminna Bibliotek Publiczna w Krościenku nad Dunajcem
 • Biblioteka Publiczna w Brwinowie
 • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym