Rusza nabór wniosków w konkursie grantowym projektu „Kultura bez barier”

Date of publication: 31.03.2022
Średni czas czytania 3 minutes
print

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacja Kultury bez Barier zapraszają do składania wniosków o granty w ramach projektu Kultura bez barier, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konkursu grantowego jest pilotażowe wdrożenie Modelu zapewniania dostępności oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez przygotowanie przez instytucje kultury przedsięwzięć kulturalnych, które będą jak najszerzej dostępne, niezależnie od stopnia sprawności uczestników i odbiorców.

  • Nabór wniosków trwa do 26 kwietnia 2022 r.;
  • o finansowanie mogą ubiegać się instytucje kultury – samorządowe, państwowe i współprowadzone;
  •  maksymalna wysokość grantu wynosi 250 000,00 zł, a wkład własny nie jest wymagany;
  •  łączna kwota przewidziana na finansowanie projektów wynosi 20 mln zł;
  • projekty mogą być realizowane do 15 czerwca 2023 r.;
  • beneficjenci programu będą mogli także liczyć na wsparcie w trakcie realizacji projektów w ramach szkoleń warsztatowych, spotkań sieciujących i tutoringu.

Wnioski można składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej PFRON.

Tam również znajdują się szczegóły dotyczące konkursu, jego regulamin, a także Model zapewniania dostępności oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt „Kultura bez barier” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie: https://www.pfron.org.pl

Projekt Kultura bez barier nie jest powiązany z programami dotacyjnymi Narodowego Centrum Kultury i nie jest administrowany przez NCK. Informację publikujemy, gdyż jako instytucja zajmująca się profesjonalizacją i wsparciem sektora kultury doceniamy wagę tego typu przedsięwzięć i ich wpływ na rozwoj całego sektora.

Projekt Kultura bez barier jest komplementarny z działaniami NCK, np. Ogólnopolską Giełdą Projektów animacja + włączanieTematowi dostępności poświęciliśmy też ubiegłoroczny Rocznik Kultury Polskiej.