Date of publication: 19.03.2009
Średni czas czytania 1 minute
print

Raport należy do kolekcji 15 raportów opracowanych na potrzeby Kongresu Kultury Polskiej 2009. Raporty przygotowali eksperci i badacze reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski. Kongres Kultury Polskiej 2009 odbył się w dniach 23-25 września 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Inicjatorem i Honorowym Patronem Kongresu Kultury Polskiej 2009 był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Partnerami wydarzenia zostali Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa. Instytucją odpowiedzialną za organizację Kongresu było Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie miało na celu podsumowanie zmian oraz debatę nad kondycją i wyzwaniami stojącymi przed polską kulturą.

W raporcie podsumowano reorganizację życia teatralnego, która nastąpiła po 1989 r. Wskazano na uwarunkowania prawne, organizacyjne i gospodarcze funkcjonowania polskich teatrów publicznych i niepublicznych, w okresie od 1989 r do 2009 r. W opracowaniu wskazano na procesy modernizacji obiektów teatralnych, jak również na przemiany instytucji teatralnych i programów artystycznych.